Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 28/06/2024

HỘI NÔNG DÂN XÃ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CỦA HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN XÃ EA KNUÊC

          Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, ngày 20/6/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát NHCSXH và Hội nông dân Huyện  đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay NHCSXH đối với Hội nông dân xã Ea Knuêc.

          Dự kiểm tra có: Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch Hội Nông dân Huyện, Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chuyên viên Hội nông dân Huyện, phụ trách mảng NHCSXH, Ông Lê Minh Hóa – Cán bộ NHCSXH Huyện, cán bộ phụ trách địa bàn, Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội nông dân xã, 3 tổ trưởng tổ TK&VV Buôn Kreh B, Buôn Briêng B, Buôn Pu và 15 hộ vay.

Nông dân 2

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch Hội Nông dân Huyện  kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay NHCSXH đối với Hội nông dân xã.

          Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát đã đi thực tế tại hộ vay Ông Y Phiên Niê, Buôn Pu. Gia đình ông Y Phiên Niê là một hộ nghèo của xã, ông mạnh dạn vay vốn hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng để đầu tư mô hình sen canh vườn cây cà phê, nhãn, sầu riêng. Bước đầu, hiệu quả từ mô hình đã giúp gia đình ông có thêm thu nhập từ 20 triệu đồng/năm từ nguồn thu cây nhãn.

Nông dân 1

Ông Lê Quang Hiến, phó chủ tịch Hội Nông dân xã kiểm tra, giám sát mô hình nhãn của gia đình ông Y Phiên Niê ở Buôn Pu.

           Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội nông dân xã trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là kịp thời đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, quản lý hiệu quả vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định./.

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang